* Loại thẻ:
* Tên đăng nhập:
* Mã thẻ cào:
* Số serial:
Ghi chú: Tên đăng nhập:là tên tài khoản trên web xdvietnam.com
Số tiền thực nhận vào tài khoản trên web xdvietnam.com của bạn bằng 80% mệnh giá thẻ nạp
Cần thêm thông tin vui lòng Email: xdvietnam.com@gmail.com hoặc Hotline: 0944 614 999