Gọi hoặc Nhắn tin zalo để được hỗ trợ sử dụng phần mềm sxCAD

Download AutoCad 2020 Full (link google drive)– hướng dẫn cài đặt chi tiết

Download AutoCad 2020 Full (link google drive)– hướng dẫn cài đặt chi tiết

Download AutoCad 2020 Full (link google drive)– hướng dẫn cài đặt chi tiết

Danh sách tất tần tật lệnh tắt sxCAD

Danh sách tất tần tật lệnh tắt sxCAD

Danh sách tất tần tật lệnh tắt sxCAD


Update Vẽ dầm, thống kê thép, xuất khối lượng tự động - sxCAD

Update Vẽ dầm, thống kê thép, xuất khối lượng tự động - sxCAD

Update Vẽ dầm, thống kê thép, xuất khối lượng tự động - sxCAD

Có thể bạn chưa biết hết các lệnh tắt của sxCAD

Có thể bạn chưa biết hết các lệnh tắt của sxCAD

Có thể bạn chưa biết hết các lệnh tắt của sxCAD


Update 9.9.2023 - Vẽ cột, thống kê thép, xuất khối lượng tự động - sxCAD

Update 9.9.2023 - Vẽ cột, thống kê thép, xuất khối lượng tự động - sxCAD

Update 9.9.2023 - Vẽ cột, thống kê thép, xuất khối lượng tự động - sxCAD

Đo bóc khối lượng Cột, Dầm, Sàn, Tường, Móng, Lanh tô từ bản vẽ có sẵn #sxcad

Đo bóc khối lượng Cột, Dầm, Sàn, Tường, Móng, Lanh tô từ bản vẽ có sẵn #sxcad

Đo bóc khối lượng Cột, Dầm, Sàn, Tường, Móng, Lanh tô từ bản vẽ có sẵn #sxcad