Gọi hoặc Nhắn tin zalo để được hỗ trợ sử dụng phần mềm sxCAD

sxCAD Privacy Policy

Privacy Policy

Customer informations is provided to help sxCAD support sales, improve customer experience.

 

sxCAD is committed to:

- Do not collect or store customer information for other purposes.

- Do not provide customer information to 3rd parties in any form.

- When there is a request to delete information from the customer, sxCAD commits to comply with the requirements and aspirations of the customer.

 

For more information, please contact the sxCAD  development team: xdvietnam.com@gmail.com

 

 

 


Vietnamese:
Thông tin khách hàng được cung cấp nhằm giúp sxCAD hỗ trợ bán hàng, nâng cao trải nghiệm.

sxCAD  cam kết:

- Không thu thập, lưu trữ thông tin khách hàng nhằm mục đích khác.
- Không cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ 3 dưới bất cứ hình thức nào.
- Khi có yêu cầu xóa thông tin từ phía khách hàng, sxCAD cam kết thực hiện đúng theo yêu cầu, nguyện vọng của khách hàng.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ đội ngũ phát triển sxCAD thật là đơn giản: xdvietnam.com@gmail.com

 

 

Thank you - Trân trọng cảm ơn!

 

Regards,

Tin tức liên quan